Allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) för beställningar som sker online på www.xtakes.se 

Vi vill ge dig en känsla av trygghet när du handlar på Xtakes Marketplace. Nedan har vi tagit fram information som gäller för de varor och tjänster som finns på xtakes.se, där du även kan hitta information om våra allmänna villkor. Vi vill erbjuda dig en fantastisk upplevelse när du handlar hos oss. Vi säljer både Xtakesprodukter och varor från våra samarbetspartners.

Xtakesprodukter är varor som erbjuds av Xtakes.

Partnerprodukter är produkter som erbjuds av våra partner på xtakes.se.

Xtakesprodukter och Partnerprodukter benämns gemensamt under ”Produkter”.

 1. Om Xtakes

Företaget X Solutions HB (Xtakes) har sitt säte i Malmö. Org.nr. 969778-9353

För att kunna kontakta företaget, skicka ett mail med ärendet och dina kontaktuppgifter för att få ett svar inom kort.

I det följande vill vi göra dig förtrogen med våra allmänna villkor, som gäller för alla varor och tjänster som tillhandahålls på Xtakes.  På www.xtakes.se.se erbjuder vi dig en personlig shoppingupplevelse som anpassats till dig efter dina intressen. På www.xtakes.se säljer vi både Xtakes-produkter och varor från Xtakes-partners.

Xtakes-produkter är alla produkter som vi erbjuder via www.xtakes.se, om det inte särskilt anges att det är Partnerprodukter.

Partnerprodukter är produkter som vi erbjuder via www.xtakes.se och som uttryckligen identifierats som Partnerprodukter.

Xtakes-produkter och Partnerprodukter benämns fortsättningsvis gemensamt ”Produkter”.

2. Allmänna Villkor

2.1. Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden (“Kunden” eller “dig”) när Kunden beställer Xtakes-produkter eller produkter av Xtakes-partners, via www.xtakes.se. För beställningar som görs via www.xtakes.se ingår vi endast avtal på svenska. Genom att göra en beställning av Xtakes-produkter ingår du avtal med Xtakes Sverige.

2.2. När du beställer Partnerprodukter, ingår du avtal med www.xtakes.se och respektive Xtakes-partner. Kontaktinformation, inklusive företagsnamn och adress, till relevant Xtakes-partner anges på produktsidan för respektive Produkt.

2.3. Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är : (a) 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap; och (b) bosatt i Sverige.

2.4. Vi levererar endast inom Sverige.

2.5.  Xtakes Sverige förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Allmänna Villkor som finns publicerade på www.xtakes.se vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning av Produkter. Om de Allmänna Villkoren har förändras efter det att du har lagt din beställning gäller de Allmänna Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, dvs. såväl för köp- och eventuell returprocess.

3. Beställning

3.1. Genom att klicka på ”Bekräfta/Slutför köp” i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de Produkter som finns i din varukorg. Notera att när du har bekräftat din beställning, kommer en orderbekräftelse av din beställning att skickas via e-post. Du anses ingå ett bindande avtal när du mottar orderbekräftelsen. Vänligen notera att varor som beställs mot förskottsbetalning reserveras för din räkning så snart som vi mottagit full betalning av köpet och eventuella leveranskostnader. Vi ber dig därför att göra en full betalning omedelbart efter det att du har fått din orderbekräftelse, och senast inom sju (7) dagar. Du godkänner att säljaren kan överlåta sin fordran på betalning till tredje parter, i synnerhet till Swish, Stripe och/eller PayPal.

4. Priser

4.1. Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive moms. Xtakes (www.xtakes.se), eller relevant Xtakes-partner vid köp av Partnerprodukter, innehar äganderätten till Produkterna till dess full betalning har erlagts.

4.2. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset vid behov.

5. Betalning

5.1. Xtakes, (www.xtakes.se), erbjuder följande betalningsalternativ: förskottsbetalning, betalning med kredit- eller bankkort (Visa, MasterCard, American Express) via PayPal, Stripe och betalning via Paypal och Swish. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar och kommer att hänvisa till aktuella betalningsalternativ. Vi accepterar endast betalning från konton inom Europeiska Unionen (”EU”). Du är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till dina kontotransaktioner. 5.2 Om du väljer att betala med kreditkort, så kommer ditt kort att debiteras vid det tillfälle som köpet bekräftas.

6. Leverans

6.1. Våra normala leveranstider är 1-14 dagar (det gäller inklusive för de produkterna som kommer inom EU) för xtakes.se.

6.2. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: office@xtakes.se.

7. KVITTO

7.1. Vid mottagandet är det Adressatens ansvar att verifiera att kvittot på varorna motsvarar det i beställningen, att uppgifterna på fakturan är korrekta och att skicket på varorna, dokumentationen och förpackningen är intakta. Om det finns några synliga märken som tyder på att varorna kan vara skadade, är det Adressatens ansvar att notera detta och skicka ett mejl till office@xtakes.se, där det anges att varan är skadad. Mejlet ska skickas samma dag, eller senast inom två dagar. Om varan accepteras utan att detta görs kommer det att ogiltigförklara eventuella senare klagomål.

7.2. Klagomål från Kunden accepteras endast under de två kalenderdagarna efter mottagandet. Om denna tid löper ut utan att klagomålet har gjorts, anses det att varan har mottagits av Adressaten i perfekt skick och kvantitet.

8. GARANTIVILLKOR

8.1.Garantin för produkter som förvärvats av Xtakes-kunder och användare kommer att hanteras direkt mellan Xtakes och de tidigare nämnda slutkonsumenterna och användarna.

8.2. Xtakes är skyldig att uppfylla villkoren i kungligt lagdekret 1/2007 av den 16.e november, genom vilken den omarbetade konsumentskyddslagen och andra kompletterande bestämmelser har godkänts.

8.3. Produkter som har eget auktoriserat nätverk för tekniskt stöd kommer att vara föremål för villkoren och förfarandena för de garantier som fastställs för dessa.

8.4. Xtakes erbjuder upp till 24 månaders produktgaranti, via Xtakes-leverantörer, som endast täcker eventuella tillverkningsfel som produkten kan ha. Vi förväntar oss att Xtakes-partners gör detsamma.

8.5. När produktfelet har bekräftats av leverantörens SAT kommer återbetalning att ske till ditt bankkonto.

8.6. Om produkten som presenterats som defekt inte har någon verklig defekt, kommer Xtakes meddela kunden att ingen återbetalning kommer att ges. Denna produkt förblir lagrad i leverantörens SAT i 7 dagar i avvaktan på bekräftelse från kunden om de vill ta tillbaka produkten, när betalning av motsvarande porto har gjorts, eller om de vill avstå den. Efter denna tidsperiod förlorar kunden rätten till något återkrav.

9. Garantin blir automatiskt ogiltig i följande fall: När det sker en förlust eller förfalskning av någon av tillverkarens kontrolletiketter och/eller av Xtakes/Xtakes-partner och/eller leverantören.

9.1. Om orsaken till skadan eller felet beror på felaktig användning, att anvisningar i den medföljande handboken inte har följts, olyckor, olämplig användning, eller olika typer av skador som orsakats av andra orsaker som inte kan hänföras till normal användning.

9.2. När reparationer utförs på grund av brist på underhåll, justering, inspektion och rengöring.

9.3. Vid användning i olämpliga miljöer (dvs. dammiga, utsatta för direkt solljus, vibrationer, extrema temperaturer [under 5ºC och över 40ºC], extrem fuktighet [under 10% och över 95%] och vid användning av eluttag utan jordning, eller utan skydd mot elektriska störningar).

9.4. När den installerade programvaran används otillbörligt eller när olaglig programvara används.

9.5. När skadan orsakas som följd av en virus- eller datorattack.

9.6. När den befintliga livscykeln är kortare än den etablerade garantin.

10. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

10.1. Xtakes ger ingen garanti och tar inte heller ansvar för produkternas olämplighet för de ändamål som Kunden hävdar.

10.2 Xtakes svarar inte i något fall från Kunden om direkta eller indirekta förluster eller skador som härrör från eller är kopplade till föremålet för nuvarande kontrakt eller produktens felaktiga funktion, inklusive personolyckor, skador på andra varor än kontraktets syfte eller förlust av förmåner.

11. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR PARFYM, KOSMETIKA OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN LEDANDE VARUMÄRKEN.

11.1 Xtakes har rätt att använda och utnyttja rättigheterna till bilder av parfymer, kosmetika och andra produktmärken på deras webbsida för att överföra ovanstående rättigheter till Xtakes Marketplace. Ovanstående innehåll skyddas genom lagstiftning om immateriella rättigheter och detta bör respekteras av webbesökarna.

11.2. Det är helt förbjudet att sprida bilderna och ge rättigheterna till tredje part.

11.3. Leverantörerna av märkesparfymer och kosmetiska produkter som säljs via plattformen har garanterat Xtakes leverantör att alla produkter är original, att de har förvärvats korrekt via sina ägare eller via auktoriserade leverantörer med nödvändiga tillstånd och tillstånd för distributionen.

11.4. Produktleverantörer som samarbetar med Xtakes har uttryckligen garanterat att deras produkter inte har modifierats eller ändrats och har fri transitering och omsättning inom den gemensamma europeiska marknaden. Dessa produkter skyddas av frihandelsprincipen inom EU och genom utmattning av varumärkesrättigheter och kan lagligt marknadsföras av sina distributörer.

11.5. Xtakes är inte den officiella distributören av varumärkena och fungerar endast som återförsäljare inom försäljningskanalen inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11.6. Xtakes och dess leverantör är medvetna om alla varumärkesbilder och kommer inte under några omständigheter att påverka varumärkenas goda namn.

11.7. Leverantörer till Xtakes, officiella och auktoriserade varumärkesdistributörer, garanterar uttryckligen Xtakes att de har särskild tillåtelse att sälja produkterna på internet via Xtakes Marketplace.

11.8. De publicerade bilderna av parfymeringsprodukter kan vid vissa tillfällen inte motsvara det format som tillverkarna tillhandahållit. Tillverkarna förbehåller sig rätten att byta förpackning och produktformat utan föregående meddelande.

12. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR MÖBLER OCH DEKORATIVA PRODUKTER.

12.1. Möbelbilder kan vara föremål för små variationer i skugga. Färg och fiber i naturliga trämöbler kan variera beroende på träets beskaffenhet vid konstruktionen. Dessutom kan färgkonfigurationen på varje användares bildskärm visa en ton eller färg som är något annorlunda än originalet. Färger kan även uppfattas olika beroende på fotokvalitet samt upplösning. Detta faktum utgör inte anledning till ett krav från Kunden. Xtakes anstränger sig för att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

13. Köp / Ångerrätt

13.1. Vid köp av varor på webbplatsen har du som Kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

13.2. För det fall att en Produkt i Xtakes sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Rätten att spärra Konsumenten förbehålls vid misstankar om att personen har gjort beställningar som strider mot de allmänna villkoren eller mot gällande lag. (t ex om vi misstänker bedrägeri).
 Retur:

13.3. Vid ångrat köp eller retur, gällande Xtakes-varor och, i förekommande fall, Xtakes Partner, ska du kontakta oss via office@xtakes.se. Du har rätt att utöva din ångerrätt gentemot Xtakes och, i förekommande fall, relevant Xtakes-partner, och returnera din beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte transportföretaget, fick den sista Produkten i beställningen i besittning.

13.4. Om det gäller Partners varor, kan du även kontakta dem, men du är inte skyldig att göra det.

14. Vid nyttjande av din ångerrätt:

14.1.  Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.

14.2. Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss, om det är en vara av Xtakes. Om produkten är från vår Partner, ska denna skickas till relevant Xtakes-partner, efter att du har skickat ett mejl till oss angående detta.

14.4. Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur. Vi arbetar för att kunna ordna fri frakt och retur. Produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.

14.5. På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa eller hela beloppet motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Om du önskar att utöva din ångerrätt, vänligen fyll i denna blankett och skicka till oss via email: office@xtakes.se. Glöm inte att uppge ditt namn, din adress och ort, ditt postnummer, ordernummer och telefonnummer.

15. Ångerrätten gäller inte vid:

15.1. Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.

15.2. Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.

15.3. Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

15.4. Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.

15.5. Lösnummer av tidningar eller tidskrifter.

För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

16. Reklamation och klagomål

 • Försäljare av Xtakes-varor är medvetna om produktens kvalitet och anstränger sig för att upprätthålla EU-standard. Skulle produkten vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet. Vi anser också att våra partners gör detsamma.
 • Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
 • Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

  16.1 Hur går du tillväga vid reklamation?

 • Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.
 • Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

17. Ansvarsbegränsning

 • Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.
 • Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
 • Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

18. Produktinformation

 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

19. Ändringar till de Allmänna Villkoren

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

20. Allmänna villkor för Xtakes presentkort

20.1 Presentkort kan lösas in på xtakes.se.

20.2 Presentkort gäller under 12 månaders och börjar gälla fr.o.m. aktiveringsdatum och är inte bundna till ett lägsta ordervärde. Kontantutbetalning eller ersättning vid förlust/skada medges ej.

20.3 I regel sker aktiveringen av presentkortet inom 12-24 timmar efter köpet.

20.4 Om du annullerar köpet innan aktiveringen av presentkortet, överförs det erlagda beloppet tillbaka till dig. Detta gäller inte order.

20.5 Presentkort kan inte i efterhand räknas av i beställningar. De går inte att byta, och kan inte spärras.

21. Tvist och lagval

 • I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr
 • Vid eventuell tvistföljer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
 • Dessa Allmänna Villkor samt avtalet mellan dig och Xtakes.se och i förekommande fall relevant Xtakes partner, ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

Med vänliga hälsningar,

Xtakes av X Solutions HB

VAT: SE969778935301

Webb. www.xtakes.se, 

Email: office@xtakes.se,

Main Menu