Vax i burk Brasileira

75 kr95 kr (-21%)

Slut i lager

Vax i burk Brasileira – 400ml

Bivax lämplig för både små och stora områden. Det är mycket lätt att sprida; Det garanterar en perfekt vidhäftning och inkorporerar håret tack vare de vegetabiliska hartserna som har en mild inverkan på huden. Den är idealisk för alla hudtyper, även de mest känsliga, tack vare dess elasticitet som gör hårborttagning smärtfri. Det lämnar huden mjuk, mjuk och hydratiserad tack vare dess komponenter. Detta vax är mycket praktiskt eftersom det inte kräver användning av ränderna.

ANVÄNDNING: Sätt in vaxet i lämplig vaxvärmare och vänta tills vaxet blir homogent (ca 45 minuter). Följ noga med vaxvärmaren. Innan du använder, testa vaxets värme och reaktion på huden genom att applicera ett lager av vax till en liten del av det område du vill behandla. Om du inte märker någon biverkning efter 24 timmar, börja vaxa. Se till att huden är helt ren och torr. Använd spatel applicera och vax skikt på huden i riktning mot hårväxt. Vänta ungefär 10 sekunder, ripa sedan vaxet från huden, i motsatt riktning till hårväxt. Använd Maracuja post vaxolja för att ta bort eventuella vaxrester. Förvaras borta från värmekällor.

SKU: XB0010 Categories: , Tag:

Brasileira wax in pot

Size: 400ml

Beeswax suitable for both small and big areas. It is very easy to spread; it ensures a perfect adherence and incorporates the hair thanks to the vegetal resins which have a gentle action on the skin. It is ideal for every type of skin, even the most sensitive ones thanks to its elasticity that makes the depilatory treatment painless. It leaves the skin smooth, soft and hydrated, thanks to its components. This wax  is very practical because it does not require the use of the strips.

HOW TO USE:
 Insert the wax into the appropriate wax heater and wait until the wax becomes homogeneous (about 45 minutes). Closely follow the directions of the wax heater. Before use, test the wax’s warmth and reaction on the skin by applying a layer of wax to a small part of the area you wish to treat. If you notice no adverse reaction after 24 hours, begin waxing. Make sure the skin is completely clean and dry. Using a spatula apply a wax layer onto the skin in the direction of hair growth. Wait approximately 10 seconds, then rip the wax from the skin, in the opposite direction to the hair growth. Use Maracuja post wax oil to remove any wax residue. Keep away from heat sources.

Ytterligare information

Vikt 0,5 kg

Main Menu