1.Denna sida (och sidorna det här refereras till) anger användarvillkoren (”Användarvillkoren”) enligt vilka du kan använda webbsidan www.xtakes.se (”Webbsidan”), antingen som besökare eller som registrerad användare. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda Webbsidan. Genom att använda Webbsidan anvisar du att du accepterar dessa Användarvillkor och att du kommer följa dem. Din användning av någon del av Webbsidan visar att du godkänner dessa Användarvillkor, vilka blir gällande då du först använder Webbsidan. Om du inte accepterar Användarvillkoren bör du sluta använda Webbsidan omgående.

 1. Wbbsidan www.xtakes.se drivs av X Solutions HB (“vi”), ett företag registrerat i Sverige och har sitt kontor i Malmö.
 2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa Användarvillkor genom att publicera ändringar online, utan att först meddela dig. Du är ansvarig för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar i tid. Fortsätter du använda Webbsidan efter publiceringar av ändringar, innebär det att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.
 3. Du är ansvarig för all åtkomst till Webbsidan genom din internetuppkoppling och för att informera möjliga andra användare om dessa Användarvillkor.
 4. Du ska inte på något vis använda Webbsidan till eller delge oss eller Webbsidan eller någon annan användare av Webbsidan någonting som på något sätt:
 5. a) är ett brott mot någon lag, författning, reglering eller stadga av tillämplig jurisdiktion;
 6. b) är bedrägligt, kriminellt eller olagligt;
 7. c) är felaktigt eller inaktuellt;
 8. d) kan vara obscent, opassande, pornografiskt, vulgärt, kränkande, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande, förolämpande, nedsättande, skadligt, trakasserande, skrämmande, besvärande, elakt, smädligt, hatiskt, hotfullt, ärekränkande, osant eller politiskt;
 9. e) föreställer en annan person eller förvränger ett förhållande till en annan person;
 10. f) kan inkräkta på eller bryta mot upphovsrätt eller annan immaterialrätt (inklusive och utan begränsning varumärkesrätt och sändningsrätt) eller privatlivets helgd eller andra rättigheter gällande oss eller tredje person;
 11. g) strider mot våra intressen
 12. h) motsäger någon särskild regel eller något krav uppgett på Webbsidan gällande en viss del av Webbsidan eller Webbsidan generellt; eller
 13. i) iomfattar din användning, spridning eller överföring av virus, oönskad e-post, trojaner, trap doors, back doors, Easter eggs, maskar, time bombs, cancelbots eller drivrutiner som är avsedda att skada, störa, hindra eller ta över system, data eller personliga uppgifter.

6.Du ger oss härmed ett oåterkalleligt, royaltyfritt, världsomfattande, överlåtbart tillstånd att använda allt material du överlämnar till oss eller Webbsidan för ändamålet att använda på Webbsidan samt för att marknadsföra (på alla sätt och i alla media) våra tjänster. Du godkänner att vi kan ändra dina uppgifter.

 1. Kommentarer och annat material som lämnas på Webbsidan är inte tänkt att vara rådgivande. Vi avsäger oss därför allt ansvar för tillit som lagts på sådana uppgifter som någon besökare lämnat på Webbsidan, eller någon som kan vara informerad om dess innehåll.
 2. Du åtar dig att alltid följa användarinstruktioner för Webbsidan.

Webbsidans tillgänglighet, säkerhet och riktighet

 1. Trots att vi eftersträvar att ha Webbsidan tillgänglig 24 timmar om dygnet, kan vi inte hållas ansvariga för att Webbsidan av någon anledning någon gång inte skulle vara tillgänglig. Vi garanterar inte att din tillgång till Webbsidan kommer vara kontinuerlig, i rätt tid och utan fel. På grund av internets beskaffenhet kan detta inte garanteras. Dessutom kan vi vid vissa tillfällen behöva genomföra reparationer och underhåll eller introducera nya sidor och funktioner.
 2. Tillgång till Webbsidan kan när som helst stängas av för dig personligen eller för alla användare, tillfälligt eller permanent, när som helst och utan förvarning. Vi förbehåller oss även rätten att införa restriktioner för hur någon del av Webbsidan används, av vilket skäl som helst, om det skulle behövas. Om vi inför restriktioner för dig personligen får du inte försöka använda Webbsidan under annat namn, eller som en annan användare.
 3. Vi garanterar inte att Webbsidan är kompatibel med all hård- eller mjukvara som du använder. Vi ska inte hållas ansvariga för skador som kan uppkomma på din datautrustning, mjukvara eller annan tillhörighet, genom virus eller annan kod, beroende på din tillgång till eller ditt användande av Webbsidan. Vi ska heller inte hållas ansvariga för tredje persons handlingar.
 4. Vi kan ändra eller uppdatera Webbsidan och all dess innehåll utan att informera dig.
 5. Trots att vi eftersträvar att information och material på Webbsidan är korrekt, lämnar vi ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, för att uppgifter är kompletta, korrekta, uppdaterade och ändamålsenliga. Inom lagens ramar accepterar vi inget ansvar för felaktigheter eller försummelse. Detta påverkar inte vår eventuella avtalsenliga skyldighet mot dig att förse dig med tjänster, inklusive eventuell avtalsenlig skyldighet att förse dig med korrekt information och råd, vilket åstadkommas genom en säker del av Webbsidan, tillgänglig för personer med relevanta inloggningsuppgifter.
 6. Materialet på Webbsidan delges endast i informativt syfte och ska inte rendera i åtagande eller skyldigheter från vår sida. Information på Webbsidan ska inte utgöra del av erbjudanden eller avtal.

Registrering för användning av tjänsten

 1. Om du vill göra en beställning på Webbsidan för att köpa någon produkt listad på Webbsidan, kommer du behöva registrera ett användarkonto (”Konto”) på Webbsidan, vilket du kommer ha tillgång till genom Webbsidans del ”Mitt användarkonto”. För att registrera dig behöver du uppge ditt namn, din adress och e-postadress och möjligen även annan personlig information. Se våra “Integritetspolicy ” för mer information om detta.
 2. När du har registrerat dig på Webbsidan kommer du bli ombedd att skapa ett användarnamn och ett lösenord för ditt Konto. Du måste hålla lösenordet hemligt och omedelbart kontakta oss om lösenordet hamnar i orätta händer eller om någon utan tillåtelse använder din e-postadress eller ditt Konto eller om du känner till något annat säkerhetsproblem. Du godkänner att personer som du lämnat dina inloggningsuppgifter till har rätt att handla i ditt namn gällande användandet av ditt Konto. Vänligen tänk på att du är helt ansvarig om du inte håller ditt lösenord hemligt.
 3. Du måste vara registrerad med en giltig personlig e-postadress som du regelbundet använder, bl.a. för att information om handläggning ska kunna skickas till dig. Ett Konto som skapats med någon annans e-postadress eller med en temporär e-postadress kan stängas utan förvarning. Vi kan kräva att du verifierar ditt Konto vid registreringen om vi misstänker att du har använt en felaktig e-postadress.
 4. Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt Konto om en icke-svensk användare uppger sig för att vara en svensk användare. Detta gäller också om en användare stör Webbsidan på något sätt.
 5. När du registrerar ett Konto, och när du loggar in på detta därefter, har du möjligheten att välja om du vill få informationsutskick (t.ex. nyhetsbrev, information om erbjudanden). Du kan när som helst säga upp din prenumeration på sådan utskick genom att logga in på ditt Konto.
 6. Vi sparar information gällande dina beställningar på varor listade på Webbsidan, men av säkerhetsskäl kan du inte direkt ta del av denna information. Denna information finner du dock om du loggar in på ditt Konto. Där kan du se information rörande dina genomförda, öppna eller nyligen skickade beställningar samt hantera och spara adressinformation, bankuppgifter och nyhetsbrev som du eventuellt prenumererar på.

Ansvar

Xtakes begär att alla som säljer på Xtakes Marketplace av både Xtakes och Xtakes Partners följer europeisk lagstiftning.

Vi ska inte hållas ansvariga (vare sig i avtal, kränkning, försummelse, återställande eller någon juridisk aspekt av ansvar) i förhållande till din användning eller oförmåga att använda eller försening av användning av Webbsidan eller material på den eller tillgängligt från den eller från någon åtgärd eller ett beslut som en följd av att använda Webbsidan eller sådant material för några: (a) indirekta förluster eller följdförluster, skador, kostnader eller utgifter; (b) förlust av verklig eller förväntad vinst; c) kontraktsförlust; d) förlust av penninganvändande; e) förlust av förväntade besparingar; f) omsättningsförlust; g) förlust av goodwill; h) förlorat rykte; i) förlorade affärer; j) tidsförlust; k) möjlighetsförlust; eller l) förlust av, skada på eller korruption av data; oavsett om sådana förluster var rimligen förutsebara eller om vi blivit informerade om att du kanske skulle lida sådana förluster. För att undvika tvivel, (b) och (l) gäller oavsett om sådan förlust är direkt, indirekt eller annat.

Varumärken

 1. Xtakes namn och logotyper och alla relaterade namn, designmärken och slogans är våra eller våra licensgivares varumärken eller service marks.

Immaterialrätt

 1. Xtakes har fått rätt till att publicera alla immateriella egendomar på Webbsidan och i materialet som publiceras på den. Dessa egendomar är skyddade av upphovsrättslagar och –fördrag över hela världen. Eftertryck förbjudes.
 2. Du får skriva ut en kopia eller ladda ner utdrag från vilken del som helst av Webbsidan för personligt bruk och du får göra andra personer inom din organisation uppmärksamma på material publicerat på Webbsidan.
 3. Du får inte på något sätt ändra utskrifter eller digitala kopior av materialet på Webbsidan och du får inte använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller annan grafik separerad från tillhörande text.
 4. Du får inte använda något material på Webbsidan i marknadsföringssyfte.

29.Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av Webbsidan i strid med Användarvillkoren upphör din rätt att använda Webbsidan omedelbart och du måste, enligt ditt val, returnera eller förstöra alla kopior av materialet du har gjort.

Information om dig och dina besök på Webbsidan

 1. Vi hanterar information om dig i enlighet med vår Integritetspolicy. Genom att använda Webbsidan godkänner du detta och garanterar att alla uppgifter om dig är korrekta.

Överföringar genom Webbsidan

 1. Avtal för tillhandahållandet av produkter, slutna genom Webbsidan eller som ett resultat av dina besök, regleras genom våra Allmänna Villkor.

Tredje parts webbsidor

 1. Vi har ingen kontroll över och vi accepterar inget ansvar för innehållet på någon sida som vi länkar till (om sidan vi länkar till inte drivs av oss). Sådana länkar har vi endast för din skull utan garanti, uttrycklig eller underförstådd, för innehållet på sidorna. Vi gör inte reklam eller rekommendationer för tredje parts hemsidor, vars länkar vi har på Webbsidan.
 2. Du får inte utan vår tillåtelse göra en frame med Webbsidan till din egen eller någon annans hemsida.
 3. Härmed ger vi dig ett återkallningsbart, icke-exklusivt och royaltyfritt tillstånd att länka till vår Webbsida från din hemsida, förutsatt att du gör det på ett rättvist och lagligt sätt, utan att skada vårt rykte eller att dra fördel av det. Särskilt:
 4. a) du ska inte ge några garantier eller företrädanden om oss, våra tjänster eller policies om du inte uttryckligen fått vårt godkännande;
 5. b) du ska inte säga något som är felaktigt, missledande, nedsättande eller anstötligt om oss, våra tjänster eller policies; och
 6. c) du ska inte, uttryckligen eller underförstått, hävda att vi rekommenderar din sida eller samarbetar med den om så inte är fallet.

Övrigt

 1. Om något av dessa villkor skulle befinnas vara olagligt, ogiltigt eller på annat sätt overkställbart på grund av lagarna i en stat eller ett land där dessa villkor var menade att gälla, ska det olagliga, ogiltiga eller overkställbara villkoret, så långt lagen tillåter, separeras och tas bort och de övriga Användarvillkoren ska fortsätta gälla och fortfarande vara bindande och tillämpliga.

Tillämplig lag och jurisdiktion

 1. Dessa Användarvillkor och din användning av Webbsidan (och alla relationer utan kontrakt eller liknande kontrakt som kan uppstå genom eller i samband med dem) ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell lag. Du accepterar det svenska domstolsväsendets exklusiva jurisdiktion för att avgöra tvister som kan uppkomma genom dessa Användarvillkor.

Main Menu